10.2020 CDV Studia Podyplomowe – Lider Zarządzający Sprzedażą

Nie oddawaj sceny, gdy wiesz, że jesteś człowiekiem, który ma coś ważnego do przekazania

Lider zarządzający sprzedażą (Chief Sales Officer)

 

 

Przeprowadzimy Ciebie przez elitarny proces stawania się Liderem sprzedaży w firmie poprzez systematyczne doskonalenie postaw liderskich, zarządzania poprzez wartości i znajomości najlepszych systemów zarządzania sprzedażą sprawdzonych w firmach na całym świecie oraz udoskonalimy umiejętność budowania zaangażowanych zespołów sprzedażowych strategii sprzedażowych i budowania zdrowia organizacji. Wierzę, że po tych studiach wygrasz jako lider, wygrasz w biznesie i zarobisz. I to dużo.

 

Kierownik merytoryczny kierunku
Piotr Strzyżewski

 

DLA KOGO?

Kształcimy liderów i dyrektorów zespołów sprzedaży, po to by wygrywali na dynamicznie zmieniającym się rynku, budując skuteczne strategie sprzedaży i opierając się na zmianie myślenia o biznesie i sprzedaży (Challanger i Sandler) oraz postawach liderskich (świadome zarządzanie).

Studia mają charakter praktyczny a zajęcia prowadzone są przez wykładowców, trenerów, menadżerów, którzy są cały czas aktywni zawodowo poza uczelnią, pracują w biznesie, prowadzą własne firmy i projekty usprawniające zarządzanie i zwiększające sprzedaż. Na tym kierunku zatrudniamy tylko praktyków zarządzania, komunikacji i sprzedaży! Priorytetem jest nastawienie na umocowaną w gruntownej wiedzy pracę projektową, zwiększającą poziom kompetencji – w trakcie studiów realizowane są projekty symulacyjne: indywidualne i zespołowe zwiększające sprzedaż i budujące postawy liderskie w firmach i podległych zespołach.

 

 

PROGRAM POPROWADZI 10 EKSPERTÓW i PRAKTYKÓW BIZNESU I PRACY Z BUDOWANIEM GRUPY I PROCESÓW GRUPOWYCH