Umów spotkanie

Psychometria w budowaniu efektywnych zespołów – FACET5

Psychometria w budowaniu efektywnych zespołów – FACET5

Psychometria w budowaniu efektywnych zespołów – FACET5

Facet5 został zaprojektowany przez psychologów dla menedżerów. Jest użyteczny dla każdego, kto jest zaangażowany w projekty zarządzania kapitałem ludzkim.
Model oraz system narzędzi Facet5 ułatwiają podejmowanie każdej decyzji dotyczącej pracowników i mogą być wykorzystywane przez konsultantów ds. rekrutacji i selekcji, pracowników działów HR, specjalistów ds. rozwoju pracowników, specjalistów ds. rozwoju kompetencji przywódczych, trenerów, coachów oraz menedżerów liniowych na wszystkich poziomach organizacji. Zrozumiały język raportów ułatwia strategiczne i taktyczne planowanie zasobów oraz rozwój pracowników na całym świecie.

Potęga Osobowości
Facet5 jest obecnie jednym z najbardziej nowoczesnych i wszechstronnych systemów pomiaru osobowości. Facet5 ułatwia zrozumienie talentów pracowników oraz wybór właściwych dla nich metod zarządzania – jest obecnie wykorzystywany przez organizacje i firmy konsultingowe na całym świecie. Twórcy Facet5 zastosowali model oraz język, który szybko wyjaśnia jak ludzie różnią się pod względem zachowań, motywacji oraz podejścia do pracy i co ważniejsze – jak te różnice należy wykorzystywać w celu osiągania jak najlepszych rezultatów.

Zaprojektowany dla potrzeb Biznesu
Facet5 został opracowany w odpowiedzi na potrzeby Klientów związane z uzyskiwaniem szybkich, praktycznych informacji, które będą wspierały procesy podejmowania decyzji na każdym etapie podróży pracowników w organizacji. System jest dostępny w ponad 30 różnych językach, stosuje język biznesu, jest w pełni on-line – dostępny na całym świecie. Szeroki zakres opracowanych norm krajowych oraz branżowych umożliwia szybkie generowanie znaczących porównań.

Może być stosowany na każdym etapie cyklu życia zawodowego
Facet5 może być łatwo i skutecznie stosowany w ciągu całego życia zawodowego: od procesów selekcji po odejście pracownika z firmy. Facet5 angażuje pracowników, liderów oraz organizacje w tworzenie wielu wszechstronnych raportów. Umożliwia wybór najlepszych praktyk z zakresu zarządzania podczas realizacji projektów budowania zespołów, integrowania nowych pracowników, czy też planowania zmian kultury organizacyjnej.

Sprawdzona teoria psychologiczna
Zastosowany w Facet5 model Wielkiej Piątki jest obecnie najszerzej akceptowanym sposobem opisywania fundamentalnych bloków osobowości człowieka. Model Wielkiej Piątki jest uznany przez środowiska naukowe jako niezbędne minimum do opisywania osobowości oraz zachowań. Facet5 dokładnie i szybko mierzy pięć głównych aspektów osobowości (Wola, Energia, Kontrola, Uczuciowość i Emocjonalność) i na ich podstawie generuje portrety wskazujące różnice w zachowaniach poszczególnych ludzi.

3 WIELKIE FIRMY – CASE STUDY

Toyota Motor Poland – DLACZEGO WYBRALIŚMY FACET5?
“Spośród wielu rozważanych testów psychometrycznych, Toyota Motor Poland wybrała do stosowania Facet5, ze względu na jego wielofunkcyjność (rekrutacja, rozwój talentów, budowanie zespołu).

COCA – COLA – Jak wykorzystujemy testy Facet 5
Rekrutacja
System Facet5 wykorzystujemy w procesie rekrutacji, szczególnie wtedy, gdy zależy nam na konkretnym profilu osobowości kandydata dopasowanym do aktualnego stanowiska i także przyszłej roli w organizacji. Ciągły rozwój pracowników i tworzenie mocnej ławki sukcesorów to nasze priorytety.

Programy rozwoju talentów
Pierwszym krokiem w rozwoju jest budowanie samoświadomości. Kim jestem, jakie są moje naturalne zachowania i styl przywództwa? Jak mogą postrzegać mnie moi podwładni, szef, koledzy, nasi klienci? Jak mogę wykorzystać moje mocne strony, a gdzie istnieją zagrożenia lub ryzyka?

W procesie lepszego poznania siebie bardzo przydatny i stosowany od lat jest system Facet5. Pracownicy działu HR posiadają certyfikaty uprawniające do dawania informacji zwrotnej z wykorzystaniem raportów Facet5, co umożliwia szerokie jego stosowanie. Zasadą stosowaną przy tym narzędziu jest jego całkowita dobrowolność i poufność. Propozycja skorzystania z testu jest formą docenienia i inwestycji w rozwój pracownika. Właścicielem raportu jest pracownik, i tylko on decyduje, w jaki sposób i z kim zechce podzielić się wynikami. Może właśnie dzięki takiemu podejściu rzadkością jest osoba, która nie podzieliłaby się wynikami z szefem, czy też z kolegami i podwładnymi. Wręcz odwrotnie zawarta w raporcie „instrukcja obsługi dla szefa” jest z chęcią wykorzystywana do dzielenia się z przełożonym. Bogatsi o wiedzę o sobie pracownicy mogą lepiej skorzystać z oferowanego wsparcia rozwojowego, w tym mentoringu i coachingu

IKEA – zwiększanie efektywności zespołu z wykorzystaniem systemu Facet5
IKEA jest firmą działającą w wielu krajach, która prowadzi ogromne sklepy oferujące tysiące produktów.

Zarządzanie logistyką jest ekstremalnie trudną pracą i efektywna współpraca w zespole kierowniczym jest bezwzględnie niezbędna.

Już sama ilość produktów wchodzących i wychodzących z każdego sklepu IKEA każdego dnia sprawia, że zarządzanie departamentem logistyki jest wyjątkowo trudnym wyzwaniem.

Manager w dziale logistyki kreuje współpracę pomiędzy departamentami sprzedaży i logistyki, wiedząc jak wykorzystać każdy metr sześcienny zasobów magazynowych. Odpowiedzialnością managera logistyki jest także nadzorowanie zamówień dla sklepów oraz zapewnianie właściwej ilości dostaw.

Osoby wykonujące tego typu pracę muszą posiadać umiejętności bardzo sprawnej komunikacji, szybkiego uczenia się, analitycznego rozwiązywania problemów, koordynowania zadań, ustanawiania dalekosiężnych celów i realizowania ich.

Zespół menedżerów logistyki składa się z 12 ekspertów. Szef tego zespołu chciał wesprzeć swych podwładnych narzędziami pozwalającymi im lepiej dawać sobie radę w sytuacji stresu i konfliktu. Wszystko wskazywało na to, że lepsza świadomość siebie, tolerancja i otwartość komunikacji powinny być pierwszorzędnymi celami na drodze do sukcesu.

Project umożliwił zespołowi IKEA Logistics uzyskanie lepszego zrozumienia wzajemnych preferencji i zachowań. Uczestnicy mogli usprawnić komunikację i zbudować otwartość oraz zaufanie, które prowadziły do żywego dzielenia się opiniami i pomysłami.

Mentor & Coach przeprowadził spotkanie follow-up z szefem zespołu, który podkreślił widoczne zmiany w zachowaniach

i postawach członków zespołu. Ich zaangażowanie i nowy entuzjazm popchnął zespół na wyższy poziom funkcjonowania.

Źródło: hhttps://www.facet5global.com/PL/index.html

Zobacz także

Jak negocjować ceny? Tajemnice skutecznych negocjacji
Narzędzia Lidera – co robi 10% szefów, którzy wygrywają w biznesie?
Jak zwiększyć sprzedaż i uniknąć 10 błędów sprzedażowych?

Referencje

Pobierz trening audio

Jak jako Lider możesz podnieść wyniki swojej firmy o 30-300% w 6-12 miesięcy.
Już teraz pobierz trening audio.