Umów spotkanie

Dlaczego to działa

Wierzę, że istnieją uniwersalne zasady i modele, które mogą zagwarantować Tobie wygraną. Wystarczy wiedzieć jak je wdrożyć w Twojej firmie.

Efektywne i zdrowe firmy powstają na zdrowych zasadach. Firma przypomina żywy organizm. Zdrowe zasady = życie, radość i wzrost. Z dużo polityki, brak poczucia celu i sensu, zespoły nie komunikują się ze sobą, a ludzie nie lubią tego co robią = choroba, czyli kłopoty i zbyt duży wysiłek w biznesie. 

Jeżeli w firmie jest wyraźny Lider, wszyscy znają cel i się z nim utożsamiają, potrafią się komunikować, chcą wygrywać i czują entuzjazm – Twój zespół zajdzie daleko i dowiezie każdy wynik i cel. Żeby się tak wydarzyło pracujemy na czterech najważniejszych obszarach w Twojej firmie:

1) Zbudowanie Zgranego Zespołu Zarządzającego – ludzie to filar w firmie. Szczególnie od Liderów zależy, jak wygląda Twoja organizacja. Dajemy narzędzia liderskie, rozwijamy osobowość liderów, budujemy kompetencje 

2) Budujemy Jasność w firmie –  Określamy zasady, priorytety i wartości dzięki którym wygramy jako Zespół Zarządzający i weźmiemy 100% odpowiedzialności za wszystkie wyniki i wskaźniki w firmie. Budujemy Strategię i wizję działania jako grupa. Określamy nasze nawyki. 

3) Przekomunikowanie Jasności – upewnienie się, że każdy w zespole wie gdzie idziemy, dlaczego?, wie w co wierzymy i dlaczego chce być w naszym zespole. Zadbanie o 3 podstawowe wskaźniki motywacji pracowników: Doniosłość, Poczucie Ważności i Mierzalność (która buduje bezpieczeństwo). Bez tego filaru, często ludzie nie utożsamiają się z firmą, wynikami, słowem nie zależy im na niczym więcej, niż na wypłacie raz na mc.  

4) Wzmocnienie Jasności – czyli zadbanie o to, aby cele, wartości i zasady współpracy były wpisane na stałe w DNA i kulturę firmy poprzez umiejętne wpisanie w: system premiowy i motywacyjny, przyjęcie pracowników, rozwój, awanse po zwolnienia. Słowem: zależy nam na jakości współpracy (czy czujesz, że chcesz z tym człowieki em spędzić kolejne 5-10 lat życia? Czy lubisz go jako człowieka? Czy wniesie on energię i zapał do zespołu? Czy rozwiąże problemy samodzielnie i weźmie odpowiedzialność za zadanie?). Na tym etapie postawy i faktyczne umiejętności pracy w zespole są dla nas ważniejsze, niż deklarowane wykształcenie. 

Jeżeli jako Lider sprawisz, że ludzie będą znali kierunek i utożsamią się z nim, poczują się ważni i będą chcieli chcieć – Twój zespół i firma będzie wygrywać. Inwestycja w zbudowanie Zdrowego Zespołu to najlepsza inwestycja w biznesie.

WIZJA I STRATEGIA LIDERA

To Ty jako Szef jesteś Liderem. Ty wyznaczasz kierunek, bierzesz 100% odpowiedzialności za Strategię, wyniki oraz budowanie najzdrowszej komunikacji i zespołu.

Lider jest jak naczynie – zespół przybiera zawsze kształt naczynia. Dlatego zwykle w budowaniu Zdrowej Organizacji pracujemy mocno na postawach Lidera, jego (czyli Twoich) wartościach i to w jakim kierunku chcesz firmę prowadzić. Mentoring na poziomie Lidera pozwoli nam określić i sprecyzować wartości, strategię i strategiczne wyzwania biznesowe.  

Pracowałem dla ponad 100 firm w Polsce i za granicą. Dlatego daję gwarancje (+ bardzo dobre referencje) , żebyś zawsze czuł, że masz Partnera Strategicznego, który pomoże Tobie wygrać w biznesie, zaplanować Strategię działania, stanąć przed ludźmi i zbudować doniosły i ważny dla każdego obraz, tak aby zespół chciał za Tobą podążać i brać 100% odpowiedzialności za wyniki.

„Zdrowie organizacji to najważniejsza przewaga konkurencyjna w biznesie”
Patrick Lencioni

Po pierwsze: Zbuduj Zgrany Zespół Zarządzający.

Budowa Zgranego Zespołu Zarządzającego zaczyna się od zbudowania systemu wartości, nawyków zachowań oraz zdefiniowanej jasno roli Lidera i managera. W większości firm manager zarządza zadaniami operacyjnymi, często nie ma zbudowanego Standardu Managera – czyli zadań i nawyków rozwijających możliwości zespołu. Lider w organizacji pełni kilka funkcji: 1) Ułatwia ludziom pracę, 2) Buduje entuzjazm zespołu – żeby mu się chciało chcieć, 3) Rozwija ludzi tak, aby w przyszłości mogli i potrafili więcej.

 

 

Zwykle dzięki zbudowaniu Zgranego Zespołu Zarządzającego Lider zauważa: 

  • dużo lepsze rezultaty biznesowe,
  • znacznie wyższą motywację, lepszą komunikację i współpracę między ludźmi, 
  • Liderzy i Managerowie w firmie zaczynają brać większą odpowiedzialność za rezultaty,
  • Spotkania Zespołu Zarządzającego są lżejsze, krótsze, bardziej na temat i na konkretnych wskaźnikach i faktach, a najważniejsze: ludzie przychodzą na nie z ciekawością, radością i otwarcie i szczerze rozmawiają, 
  • że panuje Jasność – wszyscy jasno i precyzyjnie wiedzą co jest do zrobienia, kiedy i jaki ma priorytet,
  • że dzięki braniu odpowiedzialności za wyniki znika marudzenie i rozmowy o niczym, 
  • odzyskuje sprawczość w firmie – ma znacznie więcej czasu na pracę nad Wizją, Wartościami, Strategią (bo w firmie bardzo dobrze funkcjonuje delegowanie, kontraktowanie i zarządzanie projektami),
  • zespół wyciąga wnioski, nie marnuje czasu na popełnianie 2x tych samych błędów,
  • zaczyna się dobrze o firmie dobrze mówić, co przyciąga najlepszych ludzi – dlatego, że po prostu chcą pracować w najlepszym zespole, 
  • że Zespół zaczyna celebrować sukcesy, dowozić wyniki i budować kulturę opartą na uczeniu się i dowożeniu wyników;

Jaki to może mieć sens dla Ciebie w Twojej firmie? Ile warte jest dla Twojej firmy i Ciebie jako Lidera wdrożenie powyższych punktów?

Referencje

Pobierz trening audio

Jak jako Lider możesz podnieść wyniki swojej firmy o 30-300% w 6-12 miesięcy.
Już teraz pobierz trening audio.